Skip links

SVI IMAJU PRAVO NA PROBLEME, MI IMAMO PRAVO DA IH REŠAVAMO.

MI RADIMO NA VAŠEM LIČNOM I POSLOVNOM INTERESU.

MI VERUJEMO.

DA BISMO OSTVARILI NAŠE CILJEVE, SVOJU STRATEGIJU ZASNIVAMO NA NAŠIM OSNOVNIM VREDNOSTIMA:

* Upornost u radu

* Lojalnost klijentu

* Superiorna stručnost

Dozvolite nam da dokažemo da stojimo iza svojih reči. Trudićemo se da i neprijatno učinimo prijatnim.

Naš cilj je da klijentima pružimo efikasna, praktična i kreativna rešenja na najvišem profesionalnom nivou. Stručnost, upornost i pouzdanost su osnov za to.

Od osnivanja, 2001. godine, naša filozofija je da svi imaju pravo na probleme, dokle je naše pravo da ih rešavamo. Smatramo da smo tokom godina uspeli da ispunimo našu viziju: da budemo pouzdan, lojalan i stručan partner – kako u podršci velikim sistemima, malim i srednjim preduzećima, tako i pojedincima kojima je potrebna pravna pomoć. Razumemo da je povod obraćanja advokatu retko kada prijatan i zato se trudimo da sa našim klijentima izgradimo odnos zasnovan na uzajamnom poverenju. Za nas su vaši lični i poslovni interesi jednako važni i uvek dajemo sve od sebe da rezultat našeg zajedničkog rada bude najpovoljniji mogući. Upravo iz tog razloga, lični kontakt je izuzetno važan, te možete da očekujete da ćete nakon prvog kontakta sa nama u najkraćem mogućem roku imati sastanak na kom ćemo detaljno proanalizirati sve aspekte izazova sa kojim se susrećete.

Naše specijalnosti su privredno i građansko pravo u najširem mogućem smislu, krivično pravo i dr. U rubrici „Oblasti prava“ možete da saznate sve o uslugama koje pružamo. Uobičajene advokatske usluge, kao što su ugovori, razne građanske parnice, osnivanja i spajanja preduzeća, su nešto što svakodnevno radimo, pa ćemo se ovde osvrnuti na one, za koje smatramo da nas izdvajaju. S obzirom na to da težimo da budemo pokretačka snaga u oblasti advokature, neprestano radimo na tome da naš portfolio obogatimo novim uslugama i stalno se usavršavamo u novim oblastima od interesa za naše klijente. Da smo u tome uspešni, govori i lista kompanija sa kojima tokom godina uspešno sarađujemo.

 

Saradnici

U Advokatskoj kancelariji Đorđević rade dva tima – jedan u nadležnosti za korporativne klijente, i drugi za građanstvo – fizička lica. Pored naših zaposlenih, imamo dobro razvijenu mrežu saradnika iz svih oblasti prava, bankarskog sistema, stečajnih i likvidacionih postupaka, poreskog sistema, penzijskog sistema, privatizacije preduzeća, osiguranja i reosiguranja, restitucije imovine građana, istraživanja činjenica i dokaza za svaki pojedini slučaj, medija i drugih relevantnih oblasti. Upravo to međudisciplinarno znanje je osnova našeg rada, koja nam omogućava da za naše klijente osmislimo custom made rešenja kako za jednostavne, tako i za složene probleme koji zahtevaju angažovanje više različitih izvora. Ono iza čega stojimo je brzina u radu, mreža kontakata kao i izuzetan uvid u sve aspekte situacije sa kojom se susrećete. Takođe, korisnici smo nekoliko naprednih programa koji nam omogućavaju brzu i efikasnu pretragu imovine fizičkih i pravnih lica, koja nam takođe pomaže u formiranju custom made rešenja za svakog klijenta ponaosob.