Skip links

SLUČAJEVA ĆE BITI, LJUDI SE ČUVAJU

U našem poslu, sve se vrti oko ljudi.

Znanje je neprikosnoveno. Iskustvo ga čini primenljivim. Naši zaposleni i konsultanti poseduju i jedno i drugo. Trudimo se da se naši klijenti osete kao deo tima koji pobeđuje.

Mi ne pričamo o sebi u trećem licu, pa ću vam se predstaviti lično. Advokaturom se bavim više od decenije, prvo u kancelariji advokata Vladana Vukčevića, mog principala, saradnika i prijatelja, a zatim u sopstvenoj kancelariji, koja postoji od 2001. godine. Tokom svoje advokatske karijere radio sam na mnogim slučajevima koje je pratio prilično veliki publicitet i s ponosom ističem veliki broj oslobađajućih presuda pred posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu, poznatijem kao Specijalni sud, od njegovog osnivanja 2003. godine. Na ovaj način sam sebi dokazao da sam dobro savladao školu svog principala, i da mogu uspešno da branim klijente i u najkomplikovanijim krivičnim predmetima. Reagujući na potrebe tržišta, proizašle iz svetske ekonomske krize, poslednjih nekoliko godina sve više se bavim pružanjem pravnih usluga za korporativne klijente, poput banaka, osiguravajućih društava i velikih privrednih društava. Odlično govorim engleski jezik i prisutan sam na društvenim mrežama (Linkedin i Twitter), putem kojih me takođe možete kontaktirati.

Advokat Aleksandar Sv Djordjevic

SVI IMAJU PRAVO NA PROBLEME, MI IMAMO PRAVO DA IH REŠAVAMO.
MI RADIMO NA VAŠEM LIČNOM I POSLOVNOM INTERESU.

MI VERUJEMO

DA BISMO OSTVARILI NAŠE CILJEVE, SVOJU STRATEGIJU ZASNIVAMO NA
NAŠIM OSNOVNIM VREDNOSTIMA:

* Upornost u radu
* Lojalnost klijentu
* Superiorna stručnost

Dozvolite nam da dokažemo da stojimo iza svojih reči. Trudićemo se da i neprijatno učinimo
prijatnim.
Naš cilj je da klijentima pružimo efikasna, praktična i kreativna rešenja na najvišem
profesionalnom nivou. Stručnost, upornost i pouzdanost su osnov za to.

Od osnivanja, 2001. godine, naša filozofija je da svi imaju pravo na probleme, dokle je naše pravo da ih rešavamo. Smatramo da smo tokom godina uspeli da ispunimo našu viziju: da budemo pouzdan, lojalan i stručan partner – kako u podršci velikim sistemima, malim i srednjim preduzećima, tako i pojedincima kojima je potrebna pravna pomoć. Razumemo da je povod obraćanja advokatu retko kada prijatan i zato se trudimo da sa našim klijentima izgradimo odnos zasnovan na uzajamnom poverenju. Za nas su vaši lični i poslovni interesi jednako važni i uvek dajemo sve od sebe da rezultat našeg zajedničkog rada bude najpovoljniji mogući. Upravo iz tog razloga, lični kontakt je izuzetno važan, te možete da očekujete da ćete nakon prvog kontakta sa nama u najkraćem mogućem roku imati sastanak na kom ćemo detaljno proanalizirati sve aspekte izazova sa kojim se susrećete.
Naše specijalnosti su privredno i građansko pravo u najširem mogućem smislu, krivično pravo i dr.

U rubrici „Oblasti prava“ možete da saznate sve o uslugama koje pružamo. Uobičajene advokatske usluge, kao što su ugovori, razne građanske parnice, osnivanja i spajanja preduzeća, su nešto što svakodnevno radimo, pa ćemo se ovde osvrnuti na one, za koje smatramo da nas izdvajaju. S obzirom na to da težimo da budemo pokretačka snaga u oblasti advokature, neprestano radimo na tome da naš portfolio obogatimo novim uslugama i stalno se usavršavamo u novim oblastima od interesa za naše klijente. Da smo u tome uspešni, govori i lista kompanija sa kojima tokom godina uspešno sarađujemo.

SARADNICI

U Advokatskoj kancelariji Đorđević rade dva tima – jedan u nadležnosti za korporativne klijente, i drugi za građanstvo – fizička lica. Pored naših zaposlenih, imamo dobro razvijenu mrežu saradnika iz svih oblasti prava, bankarskog sistema, stečajnih i likvidacionih postupaka, poreskog sistema, penzijskog sistema, privatizacije preduzeća, osiguranja i reosiguranja, restitucije imovine građana, istraživanja činjenica i dokaza za svaki pojedini slučaj, medija i drugih relevantnih oblasti. Upravo to međudisciplinarno znanje je osnova našeg rada, koja nam omogućava da za naše klijente osmislimo custom made rešenja kako za jednostavne, tako i za složene probleme koji zahtevaju angažovanje više različitih izvora. Ono iza čega stojimo je brzina u radu, mreža kontakata kao i izuzetan uvid u sve aspekte situacije sa kojom se susrećete. Takođe, korisnici smo nekoliko naprednih programa koji nam omogućavaju brzu i efikasnu pretragu imovine fizičkih i pravnih lica, koja nam takođe pomaže u formiranju custom made rešenja za svakog klijenta ponaosob.

logo

Upoznajte naš tim

Advokat & Team leader pravnog tima

Valentina Đurđević

Advokat & Direktor Kancelarije

Danijela Mrđenović

Rukovodilac sektora za naplatu

Jelena Tomović

Oblasti prava

NOT GUILTY

UČINIĆEMO SVE DA VAS ODBRANIMO I SMANJIMO ŠTETU.

Osnivač kancelarije mr advokat Aleksandar Sv. Đorđević se krivičnim pravom bavi više od tri decenije, najpre u MUP-u, a potom u kancelariji advokata Vladana Vukčevića koji mu je bio principal i koji ga je naučio svim tajnama advokature. U prethodnom periodu advokat Đorđević je u ogromnom broju slučajeva u kojima je branio okrivljenog ili zastupao oštećenog, ishodovao pozitivnu odluku za svoju stranku. U svojstvu branioca zastupao je okrivljene, a kao punomoćnik oštećene pred svim redovnim sudovima – osnovni sud, viši sud, apelacioni sud, Vrhovni kasacioni sud Srbije, kao i u tzv. Specijalnom sudu i svim tužilaštvima – osnovnom javnom tužilaštvu, višem javnom tužilaštvu, apelacionom javnom tužilaštvu i Republičkom javnom tužilaštvu. Naš tim, na čelu sa advokatom Aleksandrom Đorđevićem, bavi se odbranom okrivljenih I zastupanjem oštećenih u svim vrstama i fazama postupaka (krivični, prekršajni, postupak po privrednim prestupima), pre samog postupka, u toku postupka, kao i nakon okončanja istog. Naravno, interese svojih klijnata zastupali smo i pred Ustavnim sudom Republike Srbije. Ukoliko imate pitanja vezana za bilo koja krivična dela, optužnice, oportunitet, nagodbe o sporazumu za priznanje krivice, nasilje u porodici i slično, budite slobodni da nas kontaktirate.

Rezultati govore da je ova osetljiva i specifična oblast jedna od specijalnosti naše kancelarije, a u prilog uvodu govori i to da smo dobili veliki broj oslobađajućih presuda pred Specijalnim sudom u Beogradu, poznatom po tome što se bavi najtežim krivičnim delima, na šta smo posebno ponosni.

Krivični predmeti nisu laki ni za sud, ni za branioca, jer u tom postupku jedna greška može da dovede do katastrofalnih posledica, kao što su oduzimanje imovine, ograničavanje slobode kretanja, a nekada ranije, optuženi je mogao da izgubi i život. Ulozi su veliki, propusti se ne praštaju, a optuženi ima samo branioca pored sebe, naspram čitavog državnog aparata, koji ga krivično goni. Ova raspodela uloga često podseća na bitku između Davida i Golijata i upravo zbog takvog odnosa snaga, dobijanje oslobađajuće presude veličanstven je trenutak kako za okrivljenog, tako i za njegovog branioca. Uvek kada su u pitanju krivični predmeti, treba imati u vidu da je čak i izlazak iz pritvora i puštanje optuženog da se brani sa slobode velika pobeda, jer slobodan čovek ima hiljadu mogućnosti, što se ne bi moglo reći za zatvorenika. Gubitak novca u parnici je nadoknadiv, ali jedan dan proveden u zatvoru ništa ne može da nadoknadi.

Važnost branioca ogleda se i u tome što se kod nekih dela, posebno tamo gde postoji manjak materijalnih dokaza, presude donose na osnovu onoga što je rekao sam okrivljeni, a što često može da bude izvučeno iz konteksta. Zbog toga je za klijente izuzetno važna pravna pomoć advokata u ovako osetljivim postupcima, kao što su krivični, jer jednom rečju mogu da nanesu neizmerivu štetu sebi. Cena koja se na kraju plaća uvek je manja ukoliko se odbrana prepusti advokatu.

NAMA JE STALO

MI DELIMO I POBEDE I IZAZOVE SA NAŠIM KLIJENTIMA.

Naš tim je usko specijalizovan i za zastupanje klijenata pred sudovima u svim vrstama sudskih postupaka: parnični postupak, vanparnični postupak, izvršni i arbitražni postupci, kao i u svim oblastima građanskog prava: porodično pravo, nasledno pravo, obligaciono pravo, izvršno pravo, stvarno pravo. Ukoliko imate pitanja vezana za razvod braka, alimentaciju, poveravanje dece, zastupanje pred organima starateljstva, podelu bračne tekovine, tužbe, odgovore na tužbe, žalbe na presude i rešenja i uopšte žalbeni postupak, testament, ostavinski postupak, angažovanje javnih beležnika – notara, javnih izvršitelja i slično, kontaktirajte nas.

Retko koji čovek se kad tad ne suoči sa neprilikama, kada je stručna pravna pomoć advokata neprikosnovena. Razumemo izazove sa kojima se susrećete i zajedno ćemo prolaziti kroz njih.

Svako može da se nađe u poziciji jedne od parničnih strana u nekom građanskom postupku. Bilo da su u pitanju ostavinski, parnični postupak, porodični spor, vanparnični i izvršni postupci, zajednički imenitelj svih građanskih sporova je da su veoma zahtevni i naporni. Prirodno je i sasvim normalno da je svakom klijentu njegov problem najveći, u krajnjoj liniji, radi se o ljudskim sudbinama i nije svejedno da li ćete platiti hiljade ili stotine hiljada dinara ili pretrpeti manju ili veću materijalnu štetu. Naše iskustvo govori da se u građanske postupke često umešaju emocije, inat, prkos, sujeta, do donošenja odgovarajućih zakona koji ograničavaju trajanje postupka, isti su znali da traju i generacijama, neretko sa materijalnim i zdravstvenim posledicama po učesnika u sporu. Nema advokata za koga sve ovo ne predstavlja ogroman pritisak, jer ukoliko ne preživljava sudbine klijenata sa njima, onda možda i nije prava osoba da se nađe u ulozi branioca. Mi jesmo advokati kojima je stalo, delimo i pobede i poraze sa našim klijentima, i trudimo se da ishod bude najpovoljniji mogući. Ono što posebno izdvaja našu kancelariju je činjenica da smo stručni, brzi, efikasni i sve sprovodimo u najkraćem mogućem roku za klijenta.

Profesionalna usluga advokata je posebno važna prilikom odlaska na sud. Ljudi često nisu svesni da se suđenje ne svodi samo na činjenice i prosto dokazivanje ko je u pravu a ko ne, već se ogroman deo odnosi na zakonitost postupka, što nekad zna i da bude presudno po ishod. U ovakvim situacijama nije uputno biti sam svoj advokat, već je važno uočiti da stručnost, veština i iskustvo može da ishod i te kako učini povoljnijim po klijenta.

Postoje određeni sporovi koji su takoreći tradicionalni, kao na primer ostavinski postupak, koji mora da se sprovede iza svakog čoveka, sve češće ljudi prolaze kroz razvod braka, podelu zajedničke imovine, povraćaj duga i razne druge situacije u kojima smatraju da im je pravo povređeno. Ono što je specifičnost građanskih postupaka jeste da postoje određeni trendovi koje diktira momenat u društvu (kao što su u datom trenutku restitucija i postupak izvršenja), kada je ogroman priliv klijenata sa istim ili sličnim zahtevima, i naša profesionalna etika nam upravo zbog toga nalaže da vremenski i prostorno pokrivamo sve trendove u društvu i zakonodavstvu kako bismo mogli da izađemo u susret svim eventualnim zahtevima koje ovi noviteti diktiraju.

Isti slučaj je i kada se radi o postupku izvršenja, on se danas sprovodi rigidnije, oštrije i mnogo brže nego što je to ranije bio slučaj, tako da može da se dogodi da dužnik ostane bez imovine (sredstva izvršenja) u roku od nekoliko meseci. Ovaj postupak je izuzetno ozbiljan, gotovo je nemoguće izbegavati obaveze i smatramo da je trenutno jedan od najaktuelnijih izazova sa kojima se građani susreću. Stručna pravna pomoć je veoma važna, jer, ukoliko klijent mora da pretrpi štetu, advokati će učiniti sve da ta šteta ne pređe predviđenu granicu.

ZNAMO ŠTA TREBA DA RADIMO

SA NAMA MOŽETE DA MISLITE SAMO NA SVOJ POSAO

Pravni konsalting u oblasti privrednog prava, pored jasnih benefita kao što su naplata potraživanja i povećanje prihoda, omogućava vam da se fokusirate na razvoj sopstvenog posla. I prepustite nama da radimo ono što najbolje znamo – za vas.

Sveobuhvatan spektar konsultantskih usluga koje nudimo privrednim društvima obuhvata sve, od faze osnivanja pravnih lica, izrade relevantnih statuta, ugovora članova društva i sporazuma o partnerstvu, do usluga konsaltinga u svakodnevnom poslovanju nakon osnivanja društva, na primer u pogledu pripreme, realizacije i učešća na brojnim sastancima odbora i nadzornim i skupštinama akcionara, kao i savetodavne usluge u vezi sa postupkom i započinjanjem postupka likvidacije. Pored navedenog, naša kancelarija je usko specijalizovana i za zastupanje klijenata pred privrednim sudovima i sudovima opšte nadležnosti u svim sporovima u vezi sa privrednim pravom. Ukoliko imate pitanja vezana za osnivanje pravnih lica, izbor pravne forme preduzeća, stečajni postupak, likvidaciju, promenu vlasničke strukture, spajanje i pripajanje privrednih subjekata i slično, kontaktirajte nas.

Naša kancelarija ima veliko i dugogodišnje iskustvo u pravnom radu na polju bankarstva i finansija, i to u svim važnim pitanjima, počev od saveta u vezi sa svakodnevnim poslovanjem, pa do sudskih postupaka za naplatu potraživanja od pravnih i fizičkih lica, do predstavljanja banaka pred Narodnom bankom Srbije i drugim nadležnim državnim organima, a povodom svih oblika statusnih promena banaka. Zatim, naša kancelarija ima značajno iskustvo u vezi sa poslovanjem filijala u finansijskom sektoru, što uključuje i lizing kompanije, zajednička ulaganja i strateške saveze, kao i detaljne ugovore o upravljanju, prilagođene lokalnoj sredini. U poslednjih deset godina posebno smo razvili u okviru kancelarije tim za naplatu potraživanja banaka od njenih dužnika, i to svih struktura: Retail, SME (mala preduzeća I preduzetnici), SBB, Corporate, Secured, Non-secured, itd. U okviru tog sektora, za potrebe banaka razvili smo i sektor koji se bavi restrukturiranjem, pozivanjem klijenata i nuđenjem RST-a pod uslovima koje propisuje banka. Takođe, naša advokatska kancelarija ima i poseban pravni tim collection agenata koji u ime naših klijenata obavljaju poslove operatera za naplatu potraživanja. Takođe, korisnici smo specijalizovanih programa koji su posebno razvijeni  za pretragu imovine dužnika (kako fizičkih, tako I pravnih lica), koje koristimo u cilju što brže i što efikasnije naplate potraživanja u korist banaka.

Naša advokatska kancelarija s pravom može da se nazove multidisiplinarnom kada se priča o poslovnom pravu, bilo da je u pitanju privredno domaće ili međunarodno pravo. Od brojnih napred navedenih usluga koje pružamo, želimo da istaknemo jednu u kojoj smo, kao što rezultati pokazuju, veoma uspešni – a to je naplata potraživanja.

Od početka svetske ekonomske krize došlo je do povećanja nesolventnosti i problema sa vraćanjem kredita. Banke koje rade u Srbiji često su u nemogućnosti da povrate sredstva koja su plasirale u razvoj privrede ili kratkoročnu pomoć fizičkim licima. Mi smo se poslednjih nekoliko godina usavršili upravo u naplati potraživanja, i najveći broj usluga koje pružamo vezan je upravo za ovu oblast, bilo da je u pitanju pretraga i identifikacija imovine dužnika, pokretanje odgovarajućih zakonskih procedura i konačno, naplata. Na osnovu rada sa izuzetno uglednim klijentima iz ove oblasti, lako prepoznajemo potrebe banaka, imamo ustanovljenu proceduru, iskustvo, i u ovoj oblasti za nas ne postoje nepoznanice niti iznenađenja. Želimo da napomenemo da, kada govorimo o naplati potraživanja, mislimo na širok raspon suma: od simboličnih za građanstvo, do milionskih za pravna lica.

Naša kancelarija poseduje i bogatu praksu i stručno znanje u oblasti zastupanja osiguravajućih kuća, kako u vansudskim, tako i u sudskim postupcima, a pre svega povodom naplate potraživanja po osnovu regresa i premija.

Naša kancelarija poseduje i bogato iskustvo u davanju pravnih saveta – saveta advokata, sačinjavanju pravnih mišljenja i zastupanju u svim vrstama postupaka povodom zaštite i ostvarivanja prava intelektualne svojine (zaštita patenta, žigova, autorskih prava, oznaka geografskog porekla, itd.).

Naša kancelarija se takođe bavi i pružanjem usmenih saveta advokata, davanjem pravnih mišljenja, sastavljanjem svih vrsta ugovora, aneksa, opštih i pojedinačnih akata poslodavaca, kao i zastupanjem u svim vrstama postupaka povodom ostvarivanja i zaštite prava po osnovu rada i radno – pravnih odnosa, kako radnika, tako i poslodavaca. Ukoliko imate pitanja vezana za otkaz ugovora o radu – otpuštanje radnika, zapošljavanje radnika, disciplinski postupak i slično, kontaktirajte nas.

Bavimo se pružanjem usmenih saveta advokata, sastavljanjem svih vrsta akata i zastupanjem u upravnim postupcima pred svim državnim organima i zastupanjem u upravnim sporovima pred Upravnim sudom i njegovim odeljenjima, a radi zaštite i ostvarivanja prava stranaka i učesnika u ovakvoj vrsti postupaka. Ukoliko imate pitanja vezana za upravne postupke, upravne akte, upravne sporove i tužbe, kontaktirajte nas.

I u oblasti poreskog prava bavimo se davanjem usmenih saveta advokata, sačinjavanjem pravnih mišljenja i zastupanjem fizičkih i pravnih lica pred prvostepenim i drugostepenim poreskim organima i sudovima povodom zaštite, ostvarivanja ili povrede prava iz ove oblasti. Ukoliko imate pitanja vezana za poresko planiranje, poreske olakšice, poreske obaveze, podnošenje poreskih prijava, postupak poreske kontrole, izbegavanje dvostrukog oporezivanja, PDV, porez na dohodak građana, poreze na imovinu i slično, kontaktirajte nas.