ENG FR Twitter Linkedin
Znamo šta treba da radimo

Sa nama možete da mislite samo na svoj posao

Pravni konsalting u oblasti privrednog prava, pored jasnih benefita kao što su naplata potraživanja i povećanje prihoda omogućava vam da se fokusirate na razvoj sopstvenog posla. I prepustite nama da radimo ono što najbolje znamo – za vas.

Naša advokatska kancelarija s pravom može da se nazove multidisiplinarnom kada se priča o poslovnom pravu, bilo da je u pitanju privredno domaće ili međunarodno pravo. Od brojnih usluga koje pružamo, želimo da istaknemo jednu u kojoj smo, kao što rezultati pokazuju, veoma uspešni – a to je naplata potraživanja.

Od početka svetske ekonomske krize došlo je do povećanja nesolventnosti i problema sa vraćanjem kredita. Banke koje rade u Srbiji često su u nemogućnosti da povrate sredstva koja su plasirale u razvoj privrede ili kratkoročnu pomoć fizičkim licima. Mi smo se poslednjih nekoliko godina usavršili upravo u naplati potraživanja, i najveći broj usluga koje pružamo vezan je upravo za ovu oblast, bilo da je u pitanju identifikacija imovine poverilaca, pokretanje odgovarajućih zakonskih procedura i konačno, naplatom.

Naš prvi klijent u ovoj oblasti je Hypo Alpe Adria Banka, s kojom vec godinama imamo najveći procenat naplate, i za ovog klijenta vodimo preko 1000 slučajeva.

Uspešno sarađujemo sa Marfin bankom, koja nam je poverila teške i delikatne slučajeve u kojima je uložila velika sredstva, istakli bismo i saradnju sa EFG Eurobank, UniCredit Bankom i Piraeus Lizingom. Na osnovu rada sa ovim uglednim klijentima, lako prepoznajemo potrebe banaka, imamo ustanovljenu proceduru, iskustvo i u ovoj oblasti za nas ne postoje nepoznanice niti iznenađenja. Želimo da napomenemo da, kada govorimo o naplati potraživanja, mislimo na širok raspon suma: od simboličnih za građanstvo do milionskih za pravna lica. Procedure naplate potraživanja sastoje se od parničnih postupaka, vođenja stečaja, restruktuiranja, reorganizacija, preuzimanja čitavih firmi dužnika i njihovih imovina, izvršenja naplata, prodaja nepokretnosti...

Pored banaka, potrebe za sličnom vrstom usluga imaju i veliki privredni sistemi, kojima pružamo kompletan pravni konsalting (od davanja pravnih mišljenja, preko due dilligence do vođenja sporova). Naš najveći klijent iz domena velikih sistema je Srbijagas sa svim pripadajućim preduzećima.

Konačno, uspešno sarađujemo i sa osiguravajućim kućama, kao što su Dunav kompanija, Dunav reosiguranje i Triglav osiguranje.

Spisak naših klijenata možete pogledati ovde, gde možete i da pročitate šta neki od njih imaju da kažu o našem radu.