ENG FR Twitter Linkedin
Mi smo u ovome zajedno. Naš tim i vaš.
U našem poslu, sve se vrti oko ljudi.

Znanje je neprikosnoveno. Iskustvo ga čini primenljivim. Naši zaposleni i konsultanti poseduju i jedno i drugo. Trudimo se da se naši klijenti osete kao deo tima. Koji pobeđuje.


mr Aleksandar Đorđević, advokat i osnivač "Slučajeva će biti, ljudi se čuvaju"

Mi ne pričamo o sebi u trećem licu, pa ću vam se predstaviti lično. Advokaturom se bavim više od decenije, prvo u kancelariji advokata Vladana Vukčevića, mog principala, saradnika i prijatelja, a zatim u sopstvenoj kancelariji, koja postoji od 2001. Tokom svoje advokatske karijere radio sam na nekim slučajevima koje je pratio prilično veliki publicitet (što možete da pogledate u rubrici Mediji o nama), a s ponosom ističem više oslobađajućih presuda pred posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu, poznatijeg kao Specijalni sud, od njegovog osnivanja 2003. Na ovaj način sam sebi dokazao da sam dobro savladao školu kod mog principala, i da mogu uspešno da branim i u najkomplikovanijim krivičnim predmetima. Reagujući na potrebe tržišta, proizašle iz svetske ekonomske krize, poslednjih nekoliko godina sve više se bavim pružanjem pravnih usluga za korporativne klijente, poput banaka, osiguravanja i velikih privrednih društava. Govorim engleski i prisutan sam na društvenim mrežama (LinkedIn, Twitter) gde me takođe možete kontaktirati.


Saradnici

U Advokatskoj kancelariji Đorđević rade dva tima – jedan u nadležnosti za korporativne klijente, i drugi za građanstvo. Pored naših zaposlenih, imamo dobro razvijenu mrežu saradnika iz svih oblasti prava, bankarskog sistema, stečajnih i likvidacionih postupaka, poreskog sistema, penzijskog sistema, privatizacije preduzeća, osiguranja i reosiguranja, restitucije imovine građana, istraživanja činjenica i dokaza za svaki pojedini slučaj, medija i drugih relevantnih oblasti. Upravo to međudisciplinarno znanje je osnova našeg rada, koja nam omogućava da za naše klijente osmišljavamo custom made rešenja kako za jednostavne, tako i za složene probleme koji zahtevaju angažovanje više različitih izvora. Ono iza čega stojimo je brzina u radu, mreža kontakata kao i izuzetan uvid u sve aspekte situacije sa kojom se susrećete.