ENG FR Twitter Linkedin
Krivicno pravo
"NOT GUILTY"

Učinićemo sve da vas odbranimo i smanjimo štetu

Rezultati govore da je ova osetljiva i specifična oblast jedna od specijalnosti naše kancelarije, u prilog uvodu govori i to da smo dobili vise oslobađajućih presuda na Specijalno sudu u Beogradu, poznatom po tome što se bavi najtežim delima. Takođe, imamo veliki broj oslobađajućih presuda pred Višim i Osnovnim sudom, međutim, Specijalni sud i njegova specifična težina i uloga u našem društvu je ono na šta smo posebno ponosni.

Krivični predmeti nisu laki ni za sud, ni za branioca, jer u tom postupku jedna greška može da dovede do katastrofalnih posledica, kao što su oduzimanje imovine, ograničavanje slobode kretanja, a do pre deceniju, optuženi je mogao da izgubi i život. Ulozi su veliki, propusti se ne praštaju, a optuženi ima samo branioca pored sebe, nasuprot čitavog državnog aparata, koji ga krivično goni. Ova raspodela uloga često podseća na bitku izmešu Davida i Golijata i upravo zbog takvog odnosa snaga je dobijanje oslobađajuće presude veličanstven trenutak kako za optuženog, tako i za njegovog branioca. Uvek kada su u pitanju krivični predmeti, treba imati u vidu da je čak i izlazak iz pritvora i puštanje optuženog da se brani sa slobode velika pobeda, jer slobodan čovek ima 1000 mogućnosti, što se ne bi moglo reći za zatvorenika. Gubitak novca u parnici je nadoknadiv, ali jedan dan proveden u zatvoru ništa ne može da nadoknadi.

Važnost branioca ogleda se i u tome što se kod nekih dela, posebno tamo gde postoji manjak materijalnih dokaza, presude donose na osnovu onoga što je rekao sam okrivljeni, a što često može da bude izvučeno iz konteksta. Zbog toga je za klijente izuzetno važna pomoć advokata u ovako osetljivim postupcima, kao što su krivični, jer jednom rečju mogu da nanesu neizmerivu štetu sebi. Cena koja se na kraju plaća uvek je manja ukoliko se odbrana prepusti advokatu.