ENG FR Twitter Linkedin
Nama je stalo

Mi delimo i pobede i izazove sa našim klijentima

Retko koji covek se kad tad ne suoci sa neprilikama, kada je stručna pomoć advokata neprikosnovena. Razumemo izazove sa kojima se susrećete i zajedno ćemo prolaziti kroz njih.

Svako može da se nađe u poziciji jedne od parničnih strana u nekom građanskom postupku. Bilo da su u pitanju ostavinski, parnični, vanparnični i izvršni postupci, zajednički imenitelj svih građanskih sporova je da su veoma zahtevni i naporni. Prirodno je i sasvim normalno da je svakom klijentu njegov problem najveći, u krajnjoj liniji, radi se o ljudskim sudbinama i nije svejedno da li ćete platiti hiljade ili stotine hiljada dinara ili pretrpeti manju ili veću materijalnu štetu. Naše iskustvo govori da se u građanske postupke često umešaju emocije, inat, prkos, sujeta, do donošenja odgovarajućih zakona koji ograničavaju trajanje postupka na najviše dve godine, znali su da traju i generacijama, ne retko sa materijalnim i zdravstvenim posledicama po učesnika u sporu. Nema advokata za koga sve ovo ne predstavlja ogroman pritisak, jer ukoliko ne preživljava sudbine klijenata sa njima, onda možda i nije prava osoba da se nađe u ulozi branioca. Mi jesmo advokati kojima je stalo, delimo i pobede i poraze sa našim klijentima, i trudimo se da ishod bude najpovoljniji mogući. Ono što posebno izdvaja našu kancelariju je činjenica da smo stručni, brzi, efikasni i sve sprovodimo u najkraćem mogućem roku za klijenta.

Profesionalna usluga advokata je posebno važna prilikom odlaska na sud. Ljudi često nisu svesni da se suđenje ne svodi samo na činjenice i prosto dokazivanje ko je u pravu a ko ne, već se ogroman deo odnosi na zakonitost postupka, što nekad zna i da bude presudno po ishod. U ovakvim situacijama nije uputno biti sam svoj advokat, već je važno uočiti da stručnost, veština i iskustvo može da ishod i te kako učini povoljnijim po klijenta.

Postoje određeni sporovi koji su takoreći tradicionalni, kao na primer ostavinski postupak, koji mora da se sprovede iza svakog čoveka, sve češće ljudi prolaze kroz razvod braka, podelu zajedničke imovine, povraćaj duga i razne druge situacije u kojima smatraju da im je pravo povređeno. Ono što je specifičnost građanskih postupaka jeste da postoje određeni trendovi koje diktira moment u društvu (kao što su u datom trenutku restitucija i postupak izvršenja), kada je ogroman priliv klijenata sa istim ili sličnim zahtevima, i naša profesionalna etika nam upravo zbog toga nalaže da vremenski i prostorno pokrivamo sve trendove u društvu i zakonodavstvu kako bismo mogli da izađemo u susret svim eventualnim zahtevima koje ovi noviteti diktiraju.

Specijalnosti naše kancelarije su građanski parnični postupci, u najširom smislu te reči, kao i izvršni postupak.

U prvom slučaju radi se o zastupanju na sudovima u svim mogućim vrstama tužbi, a jedan poseban deo čini vansudski deo, to jest sačinjavanja raznih ugovora, provera dokumentacije i slično. Ono što želimo da istaknemo je da smo mi na prvom mestu branioci, procesni advokati i da smo jako ponosni na činjenicu što se naši najveći uspesi događaju upravo na sudu.

Kada je u pitanju izvršni postupak, on se danas sprovodi rigidnije, oštrije i mnogo brže nego što je to ranije bio slučaj, tako da može da se dogodi da dužnik ostane bez imovine (sredstva izvršenja) u roku od nekoliko meseci. Ovaj postupak je izuzetno ozbiljan, gotovo je nemoguće izbegavati obaveze i smatramo da je trenutno jedan od najaktuelnijih izazova sa kojima se građani susreću. Stručna pomoć je veoma važna, jer, ukoliko klijent mora da pretrpi štetu, advokati će učiniti sve da ta šteta ne pređe predviđenu granicu.